Αναβολόσημο, πως εκδίδεται;

Ετικέτες: 

ΑΝΑΒΟΛΟΣΗΜΟ-ΠΩΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ;

•    Το εκδίδουμε μέσω  taxisnet
•    Στο ΑΦΜ συμπληρώνουμε το ΑΦΜ του εντολέως μας («ξετικάρουμε» το σχετικό κουτάκι που αναφέρει,  εάν επιθυμούμε να εκδόσουμε το αναβολόσημο σε άλλο ΑΦΜ)
•    Στο e-mail επιβεβαίωσης βάζουμε το δικό μας
•    Σε περίπτωση που επιθυμούμε  επιστροφή χρημάτων προσθέτουμε και IBAN ενός τραπεζικού λογαριασμού της επιλογής μας (προαιρετικό) 

Σχετικά με την ως άνω διαδικασία έκδοσης του αναβολόσημου είναι σημαντικές οι κάτωθι παρατηρήσεις:
1)    το σύστημα κάνει αυτόματη ταυτοποίηση του ΑΦΜ που θα του δώσουμε με όνομα/επωνυμία κλπ,
2)    το αναβολόσημο φέρει ειδικό κωδικό που θα συμπληρωθεί μέσω web banking, ώστε να εξοφληθεί,
3)    δικονομικά θεωρείται προϋπόθεση του παραδεκτού του αιτήματος αναβολής κανονικά πρέπει να συνοδεύεται από την εκτύπωση εξόφλησης 
(Προσοχή!: ασχέτως αν υπάρχει προθεσμία για την εξόφληση)
4)    δεν έχουν παγιωθεί ακόμα οι απόψεις ως προς το ότι η έκδοση αναβολόσημου  αφορά στα δικόγραφα που κατατέθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου ή εάν αποτελεί αυτοτελές αίτημα υπαγόμενο εξ ορισμού στο γράμμα του νόμου, άρα σε κάθε αναβολή ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου εφεξής.

Συγκρούσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον δύνανται να αντιμετωπισθούν με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών ή μαθητών-διαμεσολαβητών, οι οποίοι βοηθούν τα εμπλεκόμενα μέρη να επικοινωνήσουν με ουσιαστικό τρόπο και να λύσουν την μεταξύ τους διαφωνία ειρηνικά.

Με το Ν. 3898/2010 "Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις" εισήχθη στην Ελλάδα ο θεσμός της Διαμεσολάβησης, στον οποίο τα μέρη κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας δύνανται να προσφύγουν, εφόσον η διαφορά τους είναι αστικής ή εμπορικής φύσεως.

Το εμπορικό δίκαιο εκτείνεται σε ζητήματα, όπως ενδεικτικά είναι οι εμπορικές εταιρίες, η πτώχευση, τα αξιόγραφα, το χρηματιστήριο, οι τράπεζες, οι εμπορικές συμβάσεις, τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ανταγωνισμός.

Είναι ο κλάδος το δικαίου που ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Αποτελεί τμήμα του ιδιωτικού δικαίου και βάση των υπόλοιπων κλάδων αυτού. Ρυθμίζεται από τον ΑΚ και διαιρείται σε 5 μέρη, ειδικότερα τις Γενικές Αρχές, το ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο.

Έφη Κασιμάτη - Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Λεωφ. Ηρακλείου 269, 14231 Νέα Ιωνία - τηλ. 2102724800 - κιν. 6934969699