Αναβολόσημο, πως εκδίδεται;

Ετικέτες: 

ΑΝΑΒΟΛΟΣΗΜΟ-ΠΩΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ;

•    Το εκδίδουμε μέσω  taxisnet
•    Στο ΑΦΜ συμπληρώνουμε το ΑΦΜ του εντολέως μας («ξετικάρουμε» το σχετικό κουτάκι που αναφέρει,  εάν επιθυμούμε να εκδόσουμε το αναβολόσημο σε άλλο ΑΦΜ)
•    Στο e-mail επιβεβαίωσης βάζουμε το δικό μας
•    Σε περίπτωση που επιθυμούμε  επιστροφή χρημάτων προσθέτουμε και IBAN ενός τραπεζικού λογαριασμού της επιλογής μας (προαιρετικό) 

Σχετικά με την ως άνω διαδικασία έκδοσης του αναβολόσημου είναι σημαντικές οι κάτωθι παρατηρήσεις:
1)    το σύστημα κάνει αυτόματη ταυτοποίηση του ΑΦΜ που θα του δώσουμε με όνομα/επωνυμία κλπ,
2)    το αναβολόσημο φέρει ειδικό κωδικό που θα συμπληρωθεί μέσω web banking, ώστε να εξοφληθεί,
3)    δικονομικά θεωρείται προϋπόθεση του παραδεκτού του αιτήματος αναβολής κανονικά πρέπει να συνοδεύεται από την εκτύπωση εξόφλησης 
(Προσοχή!: ασχέτως αν υπάρχει προθεσμία για την εξόφληση)
4)    δεν έχουν παγιωθεί ακόμα οι απόψεις ως προς το ότι η έκδοση αναβολόσημου  αφορά στα δικόγραφα που κατατέθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου ή εάν αποτελεί αυτοτελές αίτημα υπαγόμενο εξ ορισμού στο γράμμα του νόμου, άρα σε κάθε αναβολή ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου εφεξής.

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι η εξωδικαστική επίλυση οικογενειακών διαφορών με διαμεσολάβηση, δηλαδή η διαδικασία μέσω της οποίας προσφέρεται η δυνατότητα στα μέρη να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή και βιώσιμη συμφωνία σχετικά με την μεταξύ τους διαφορά με την βοήθεια του διαμεσολαβητή.

Δανειολήπτης που βρίσκεται σε κατάσταση μη εξυπηρέτησης δανείου με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του, δικαιούται να αποταθεί στον χρηματοοικονομικό επίτροπο με αίτηση για να διοριστεί διαμεσολαβητής.

Αναγκαστική εκτέλεση λέγεται η μεταβολή που επέρχεται στον εξωτερικό κόσμο με τη συνδρομή των αρμόδιων οργάνων και αποτελεί την πραγματοποίηση του περιεχομένου του δικαιώματος εκείνου που έχει επιτύχει την έκδοση ευνοϊκής απόφασης.

Είναι ο κλάδος το δικαίου που ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Αποτελεί τμήμα του ιδιωτικού δικαίου και βάση των υπόλοιπων κλάδων αυτού. Ρυθμίζεται από τον ΑΚ και διαιρείται σε 5 μέρη, ειδικότερα τις Γενικές Αρχές, το ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο.

Έφη Κασιμάτη - Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Λεωφ. Ηρακλείου 269, 14231 Νέα Ιωνία - τηλ. 2102724800 - κιν. 6934969699