ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Έφη Κασιμάτη είναι Δικηγόρος, Διεπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Πιστοποιημένη Διαπραγματεύτρια και Υπεύθυνη Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (DPO).

Από τον Ιούνιο 2022 ασχολείται ενεργά και με τον χώρο του Real Estate ως σύμβουλος ακίνητης περιουσίας.

-Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

-Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2000 και ειδικεύεται στον τομέα του Αστικού και Εμπορικού δικαίου με εξίσου σημαντική δικαστηριακή εμπειρία στο Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης.

-Διαθέτει επιπλέον πολύχρονη και σημαντική εμπειρία στις μισθωτικές διαφορές. 
Προσέφερε τις υπηρεσίες της ως δικηγόρος-εξωτερική συνεργάτης στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο από το έτος 2005 έως το έτος 2009.

-Εργάζεται ως δικηγόρος και νομική σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.Β.Ε.Ε. από το έτος 2003 έως και σήμερα.

-Χάρη στην συνεργασία του γραφείου της με ένα ευρύ δίκτυο άριστα καταρτισμένων και πλήρως ενημερωμένων συνεργατών (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, πιστοποιημένων εκτιμητών,

μηχανικών και φοροτεχνικών/λογιστών) εγγυάται την άμεση, ταχεία και επιτυχή διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναλαμβάνει.

-Βασικό προσόν της θεωρείται η εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

-Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΑΜ 210).

-Είναι πιστοποιημένη στις διαπραγματεύσεις, έχοντας λάβει τον σχετικό τίτλο (Certified Professional Negotiator-CPN) (βλ. εκπαίδευση)

-Είναι τακτικό μέλος του Μητρώου Συντονιστών (Α/Α 98) για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017).

-Είναι πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (certified Data Protection Officer-DPO EXECUTIVE) από τον οργανισμό πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS (ISO IEC 17024).

Περαιτέρω αναλαμβάνει -με την υποστήριξη δικτύου συνεργατών της- την συμμόρφωση εταιρειών/επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον νομοθετικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα (ΕΕ 679/2016), όπως ήδη εφαρμόζεται άμεσα σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαϊου 2018.

-Ανήκει στους συνεργάτες διαμεσολαβητές του Κέντρου Διαμεσολαβήσεων Middle Point (www.middle-point.gr ) με έδρα την Αθήνα (οδός Λουκάρεως αρ.6).

-Υπήρξε διακεκριμένο μέλος της ΒΝΙ (www.bni-grecce.com), του πρώτου παγκόσμιου οργανισμού επαγγελματικής δικτύωσης.

Τομείς Εξειδίκευσης

 • Αστικό Δίκαιο (ενδεικτικά: διαζύγιο, ακίνητα, μισθώσεις, οικογενειακές διαφορές, κληρονομικό)
 • Εμπορικό Δίκαιο (ενδεικτικά: σύσταση εταιρειών, διαταγές πληρωμής)
 • Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης
 • Δικαστική επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων
 • Διαπραγματεύσεις
 • Διαμεσολάβηση και on line Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ενδεικτικά: Εμπορική, Αστική, Τραπεζική, Οικογενειακή)

Ξένες γλώσσες

 • Αγγλικά
 • Γερμανικά

Εκπαίδευση

 • Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1998), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της ΑΣΟΕ στο Φορολογικό Δίκαιο (2002). 
  Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (2014) με εξειδίκευση (μέχρι σήμερα) στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση (2014), 
  συνεχίζοντας διαρκώς την εκπαίδευσή της μεταξύ άλλων και σε άλλα είδη διαμεσολάβησης, όπως την τραπεζική (ΕΒΕΑ- Δεκέμβριος 2014, Ιούλιος 2017) και σχολική διαμεσολάβηση (ΚΕΔΙΠ- Σεπτέμβριος 2015).
 • Τον Δεκέμβριο του έτους 2015 ολοκλήρωσε επιτυχώς το διεθνές πρόγραμμα εκαπίδευσης στις Διαπραγματεύσεις ("MASTER CLASS ON NEGOTIATIONS") από τον Εκαπαιδευτικό Φορέα ADR-CENTER-Member of Jams International.
 • Τον Ιούνιο τους έτους 2017 (6.6-17.6) παρακολούθησε στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (Ελληνική Ένωση Τραπεζών) σεμινάριο για τον "Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν.4469/17)" και τον Ιούλιο του ιδίου έτους (2017) παρακολούθησε στο ΑΚΚΕΔ σεμινάριο με θέμα "Εξειδίκευση στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση" βάσει του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.
 • Τον Φεβρουάριο/Μάρτιο του έτους 2018 παρακολούθησε στον οργανισμό πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS (DPO ACADEMY) εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: "Data Protection Officer-DPO EXECUTIVE" (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων), λαμβάνοντας κατόπιν γραπτών εξετάσεων την σχετική πιστοποίηση (αρ.εγ.πιστοποιητικού:1029201800099).
 • Εν συνεχεία τον Μάιο του έτους 2018 στο πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Νομικής Βιβλιοθήκης (ISO 29990:2010) παρακολούθησε επιτυχώς:

α) τον κύκλο εκπαίδευσης με τίτλο "ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ & GDPR- Η προστασία και η συμμόρφωση στην πράξη στο πλαίσιο του νέου Γενικού Κανονισμού (Καν.ΕΕ 2016/679)", σχετικά την προστασία δεδομένων ειδικής κατηγορίας και 

β) τον κύκλο εκπαίδευσης με τίτλο "ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE", σχετικά με τα βήματα που οφείλουν οι επιχειρήσεις να ακολουθήσουν για να συμμορφωθούν με τον ως άνω Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 • Από τον Σεπτέμβριο 2020 είναι πιστοποιημένη στις διαπραγματεύσεις, έχοντας λάβει τον σχετικό τίτλο (Certified Professional Negotiator-CPN) από την Ακαδημία Επαγγελματιών Διαπραγματευτών (Academy of Professional Negotiators) των ΗΠΑ-Καναδά, παρακολουθώντας και τα συμπληρωματικά σεμινάρια για την «Γλώσσα του Σώματος» και την «Πειθώ» στις διαπραγματεύσεις από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαπραγματεύσεων.
 • Τον Μάρτιο 2021 παρακολούθησε το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων στην Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση» με τίτλο «Διαμεσολάβηση με Ηλεκτρονικά Μέσα» από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (ΙΚΔΘ).
 • Τον Ιούνιο/Ιούλιο 2021 παρακολούθησε το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση» από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (ΙΚΔΘ) και ανήκει ήδη και στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών.
 • Τον Φεβρουάριο 2022 παρακολούθησε το εξειδικευμένο σεμινάριο «Διαμεσολάβηση στις Κτηματολογικές Διαφορές» από τον φορέα κατάρτησησ ΑΚΚΕΔ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" και ανήκει ήδη και στο Ειδικό Μητρώο Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών.
 • Τον Ιούνιο 2022 ολοκλήρωσε επιτυχώς την εκπαίδευσή της στο πρόγραμμα της Ακαδημίας REAN της πρωτοποριακής εταιρείας real estate NEW DEAL (newdeal.gr) με σκοπό την επαγγελματική της κατάρτιση ως Συμβούλου Ακίνητης Περιουσίας, καθώς και την κατάκτηση σύγχρονης γνώσης για το real estate.

 

 

Δανειολήπτης που βρίσκεται σε κατάσταση μη εξυπηρέτησης δανείου με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του, δικαιούται να αποταθεί στον χρηματοοικονομικό επίτροπο με αίτηση για να διοριστεί διαμεσολαβητής.

Συγκρούσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον δύνανται να αντιμετωπισθούν με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών ή μαθητών-διαμεσολαβητών, οι οποίοι βοηθούν τα εμπλεκόμενα μέρη να επικοινωνήσουν με ουσιαστικό τρόπο και να λύσουν την μεταξύ τους διαφωνία ειρηνικά.

Το εμπορικό δίκαιο εκτείνεται σε ζητήματα, όπως ενδεικτικά είναι οι εμπορικές εταιρίες, η πτώχευση, τα αξιόγραφα, το χρηματιστήριο, οι τράπεζες, οι εμπορικές συμβάσεις, τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ανταγωνισμός.

Είναι ο κλάδος το δικαίου που ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Αποτελεί τμήμα του ιδιωτικού δικαίου και βάση των υπόλοιπων κλάδων αυτού. Ρυθμίζεται από τον ΑΚ και διαιρείται σε 5 μέρη, ειδικότερα τις Γενικές Αρχές, το ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο.

Έφη Κασιμάτη - Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Λεωφ. Ηρακλείου 269, 14231 Νέα Ιωνία - τηλ. 2102724800 - κιν. 6934969699